How Many Waleses

Defnyddir "maint Cymru" yn aml fel mesur o ddatgoedwigo. Sefydlwyd Maint Cymru gyda'r nod o droi hynny'n gam cadarnhaol: gan helpu i ddiogelu ardal o goedwig drofannol maint Cymru (2,000,000 hectar) fel rhan o ymateb Cenedlaethol Cymru i'r newid yn yr hinsawdd. Ond faint o Gymru 'allwch chi ffitio i'r gwledydd trofannol rydyn ni'n gweithio ynddynt? Chwarae ein gêm Faint o Gymru i ddarganfod!

Sawl

Cymru

y gallech ei ffitio mewn i

Indonesia
?